View Single Post
Jeg mener at deler av Ekeberg ble brukt til avlytting av Tyskere under krigen og senere det Norske forsvaret under den kalde krigen, da man hadde kontroll på landlinjene inn og ut av Oslo her.

- Mulig dette er feil....men likevel.....

Videre innover fra Ekeberg, kommer man etterhvert til Lutvann, der forsvarets Etterretningstjeneste holder til, det er også en Radar eller liknende på toppen ved Lutvann, som man kan se fra store deler av Oslo.

Så jeg vil tro at hele området er en samrøre mellom etterretning, cyberforsvar, overvåkning, avlytting, sikringsrom, evakueringsveier, depoter osv, sikkert ikke lurt å poke for mye rundt disse stedene med kamera kanskje
Sist endret av znapper; 29. april 2014 kl. 11:36.