View Single Post
Det er ikke utenkelig att dette er noe i forbindelse med vanntilførsel, men hvorfor har den da stått åpen i mange år tidligere?