View Single Post
Om du ser på dette bilder fra 1920 tallet så ser det ut til at det er fylt igjen bak muren
http://media31.dimu.no/media/decoimage/BAR/A-70036%2FUa%2F0010%2F055/0?size=800&decoText=Foto%3A%20Ukjent&filename=A-70036_Ua_0010_055.jpg

På dette bildet kan det sees ut som det er fyltigjen kun over der inngangen er
http://media31.dimu.no/media/decoimage/BAR/A-70036%2FUa%2F0010%2F106/0?size=800&decoText=Foto%3A%20Harstad%2C%20K.&filename=A-70036_Ua_0010_106.jpg

Her fra 1917 ser du helt klart at der er en åpning i den muren

http://media31.dimu.no/media/decoimage/BAR/A-40207%2FUaa%2F0001%2F013/0?size=800&decoText=Foto%3A%20Ukjent&filename=A-40207_Uaa_0001_013.jpg

Det er mye mulig at dette har hatt noe med trikken å gjøre, men at det nå ikke lenger er i bruk.