View Single Post
Følgende er uttalt offentlig til Oslo kommune i forbindelse Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning på eiendommen deres under restauranten.

Forsvarsbygg(FB) er fornøyd med at deres anlegg ivaretas med eget formål i planen og støtter
vurderingen av at dette ikke utløser krav om erstatningsareal, med henvisning til at anlegget har vært be-bygd og operativt både før og etter regulering til friområde. Det er behov for mindre utvidelser da
kapasiteten er fullt utnyttet. Reguleringsbestemmelsene må endres slik at dette muliggjøres innenfor en
ramme som ivaretar estetiske hensyn. Foreslått sti mellom restauranten og forsvarsanlegget kommer for nær de deler av anlegget hvor det er viktig at det unngås sivil aktivitet og må derfor utgå av forslaget. FB
ønsker at søknader om tiltak i nærheten forelegges FB for vurdering.

10 Forsvarsbygg. PBE må vurdere om de støtter Forsvarsbyggs (FB) vurderinger av reguleringsformålet
Forsvaret og langsiktig sikring av arealet som friområde. Den foreslåtte stien tas ut av planforslaget. Det
må defineres en størrelse på sonen hvor tiltak skalforelegges FB. Det foreslås at alle søknadspliktige tiltak
i definert sone skal forelegges FB før behandling PBE.

§ 8 Forsvaret
§ 8.1 Forsvarsanlegg
Betydelig utvidelse av eksisterende bebyggelse tillates ikke. Mindre påbygg og tilbygg kan tillates etter
nærmere søknad eller vurdering av Oslo kommune. Endringer i anleggets fysiske uttrykk skal underlegges
estetiske hensyn, herunder fjernvirkning. Anlegget skal ha en mørk fargesetting for å minimere fjern-virkningen. Belysning av bygningenes eksteriør tillates ikke. Det tillates ikke å sette opp gjerder for å av-grense området


Kilde: http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no

Sitat av Delgado Vis innlegg
Var der nå, Espen. Gikk inn bak busskuret på Mosseveien og inn på tomta hvor brakkene ligger. Kunne ikke finne noen inngang i fjellet Skuffende, siden jeg har hørt fra flere kilder at det skal ligge en bunker/fjellhall der. Det var mørkt, så jeg kan ha gått av glipp av noe..Noen andre som har sett dette med egne øyne?

Var forøvrig borte ved den nordligste av portene på Mosseveien, ca. 100 meter lenger bort. Ikke mulig å få opp døra (stuck i bakken og rust), men fikk lyst inn via et hull. Den svingte innover mot venstre, og jeg kunne ikke se noe slutt - så det kan jo være brukbar størrelse?
Vis hele sitatet...
Mener da bestem jeg har sett noe inn mot fjellet der, men nå har jeg ikke gått inn på eiendommen og kikket selv. Har kun sett det fra veien når jeg kjørte opp der for å google den i sommer.
Får vel ta en titt litt nærmere helga når jeg først skal til Oslo
Sist endret av Espen K; 18. desember 2012 kl. 23:14.