View Single Post
Det ser ut til at denne eiendommen ikke tilhører det huset som ligger der, det er to forskjellige eiendommer.
Men se hva du finner og rapporter tilbake.