View Single Post
Hero of Time
bronze's Avatar
683
Sitat av Sneipen92 Vis innlegg
Jeg som trodde jeg hadde forstått dette. Men nå kommer ett nytt spørsmål. i CERN har de klart å akselerer protoner opp til 0,95C eller noe slikt. Altså 95%+ av lyshastigheten. Dette er relativt til jorden, men vi vet også at jorden beveger seg relativt til solen, og vårt solsystem beveger seg relativt til andre solsystemer. Betyr ikke dette da at disse protonene vil reise over lysets hastighet relativt til andre solsystemer, hvis vi medregner farten jorden allerede har?
Vis hele sitatet...
Du sier at protonene har fart over 0.95c i forhold til jorden. I forhold til hva mener du at de har fart over c? Husk at det ikke finnes noen eter, og dermed må farten være i forhold til noe.

Om du mener i forhold til en stjerne langt vekke, må du huske at tidsforlenging spiller inn, og dermed blir hastigheten fortsatt under c. Man kan ikke legge sammen 0.95c og 0.05c slik som i galileisk relativitet, for å få c.

Om man så skulle måle på disse protonene fra en stjerne langt borte, kan man se for seg at protonet skal gå fra A til B. Sett fra jorden tar dette tiden t0. Langt borte vil man få tiden t=t0/sqrt(1-v^2/c^2). Denne tiden vil alltid være større enn t0.

Om man da skal regne farten v=s/t, vil også denne alltid være under c.

Edit: Kom på at lengden s også vil være lengre, sett fra et annet referansepunkt enn jorda. Men har spiller lengdeforkortning inn. s=s0*sqrt(1-v^2/c^2).
Sist endret av bronze; 9. juni 2011 kl. 14:25.