View Single Post
Nawesome
Provo's Avatar
Trådstarter DonorCrew
Sitat av Nickodemus Vis innlegg
Dette var nytt for meg. Jeg er ikke fysikker, men har av en eller annen grunn sett for meg at hastigheten på universets utvidelse er lik C (Ref, Monty Python, "as fast as it can go, the speed of light you know." )
Vis hele sitatet...
Siden universet er ca 13,75 milliarder år gammelt, og det observerbare universet har en diameter på minst 93 milliarder lysår, så må det medføre at universet har utvidet seg raskere enn lysets hastighet (det er også gjort anslag på størrelsen på hele universet, og noen mener å ha kommet frem til at det har en diameter på 156 milliarder lysår). Merk da at det er selve rommet som strekker seg. Men dette er på siden av temaet.

Sitat av Nickodemus
På samme måte ser jeg for meg at selve romtiden ved universets begynnelse har vært kompakt, og dermed også massetettheten på det vi kaller vakum.
Vis hele sitatet...
Vakuum er vakuum. Om det er oppnåelig i praksis er en annen ting. Uansett hvordan du vrir og vender på det vil fotonet oppleve fullstendig vakuum mellom atomene som absorberer det.

Sitat av Nickodemus
Men C vil altså i alle tilfeller være konstant i forhold til romtiden. La oss se for oss at vi komprimerer hele universet, altså all romtiden i universet, til en halv meter. Videre, for argumentets skyld, antar vi at denne samlede romtiden utgjør 15 milliarder lysår i diameter. Vil vi da observere at lyshastigheten gjennom denne komprimerte romtiden er noe sånt som 3 cm i løpet av en milliard år?
Vis hele sitatet...
Igjen, altså, det er ikke c som endrer seg. Hastigheten c er den hastigheten fotonet beveger seg med når det er i faktisk bevegelse. Å si at c endrer seg hvis universet hadde høyere massetetthet er som å si at c endrer seg når lyset går gjennom vann. Men det er ikke tilfelle. Hastigheten c er bestemt ut fra hvordan magnetfelt og elektriske felt brer seg ut i vakuum. Et varierende magnetfelt danner et elektrisk felt, og et varierende elektrisk felt danner et magnetfelt. Du kan dermed sette i gang en prosess hvor disse feltene skaper hverandre oscillatorisk, og dette er en elektromagnetisk bølge. Hastigheten på utbredelsen av denne bølgen, så lenge den ikke kolliderer med materie, som tidligere beskrevet, er c.

Sitat av Nickodemus
Jeg mener å huske at noen kosmologer observerte ting som tydet på at universet utvidet seg raskere og raskere. Hvis C ikke er en konstant, men øker veldig gradvis i takt med at makrokosmos øker i størrelse, kan det kanskje få ting til å rime?
Vis hele sitatet...
Så vidt jeg vet vil ikke en variabel c få ting til å rime mer enn det allerede gjør. Snarere tvert i mot. En endring i c uten en tilsvarende endring i andre konstanter ville for eksempel medføre en endring i finstrukturkonstanten, og en endring i denne på bare 4% vil medføre at stjerner ikke kan produsere karbon via fusjon. En enda større endring har enda større konsekvenser.

Sitat av Nickodemus
Eller for å si det slik, gir det egentlig noen mening å skille mellom den samlede massen som utgjør kosmos, og den samlede mengden rom-tid-kontinium? Er ikke dette to sider av samme sak?
Vis hele sitatet...
Spør deg heller "hva kan forsvare å sette likhetstegn mellom masse/energi og rom". Masse og rommet massen er fordelt i er to forskjellige ting. Hvis dette var det samme ville det vel strengt tatt være umulig å distribuere en spesifikk materie i rommet med varierende tetthet. Men dette har heller ikke så mye med spesiell relativitetsteori å gjøre.