View Single Post
"Forresten, universet utvidet seg betraktelig raskere enn lyshastigheten i sin barndom. Spesiell relativitet tillater ikke hastigheter over lyshastigheten lokalt, men generell relativitet tillater utvidelse av selve rommet, noe som ikke begrenses av lyshastigheten. Man må altså skille mellom konvensjonell forflytning og utvidelse av rom."

Dette var nytt for meg. Jeg er ikke fysikker, men har av en eller annen grunn sett for meg at hastigheten på universets utvidelse er lik C (Ref, Monty Python, "as fast as it can go, the speed of light you know." )

På samme måte ser jeg for meg at selve romtiden ved universets begynnelse har vært kompakt, og dermed også massetettheten på det vi kaller vakum. Men C vil altså i alle tilfeller være konstant i forhold til romtiden. La oss se for oss at vi komprimerer hele universet, altså all romtiden i universet, til en halv meter. Videre, for argumentets skyld, antar vi at denne samlede romtiden utgjør 15 milliarder lysår i diameter. Vil vi da observere at lyshastigheten gjennom denne komprimerte romtiden er noe sånt som 3 cm i løpet av en milliard år?

Og må det ikke nødvendigvis ha vært slik i universets første øyeblikk? Poenget med mitt tankeeksperiment var vel å spinne litt videre på spørsmålet "hva hvis alt var enda mer relativt enn selv Einstein trodde?" Jeg mener å huske at noen kosmologer observerte ting som tydet på at universet utvidet seg raskere og raskere. Hvis C ikke er en konstant, men øker veldig gradvis i takt med at makrokosmos øker i størrelse, kan det kanskje få ting til å rime?

Eller for å si det slik, gir det egentlig noen mening å skille mellom den samlede massen som utgjør kosmos, og den samlede mengden rom-tid-kontinium? Er ikke dette to sider av samme sak?