View Single Post
Provo, som tallblind proletar vil jeg først berømme din innsats i denne tråden, virkelig givende. Bare et bittelite spørsmål på siden av den pågående debatten, som sikkert vil bidra mer til blottleggelsen av min egen uvitenhet enn oppklaringen av universets mysterier, men here goes:

Du sier i en av dine innledende poster at den spesielle relativitetsteorien kun gjelder for treghetssystemer, systemer som ikke påvirkes av en kraft, altså ikke er under noen form for aksellerasjon. Som eksempler trekker du frem biler og fly i konstant hastighet, og ber oss samtidig om å ignorere det lille av gravitasjon som påvirker systemene. Men er ikke alt under konstant aksellerasjon? Opplever vi ikke hele tiden gravitasjonens effekter, og selv i en bil som går i konstant hastighet bortover jordskorpen, vil det ikke hele tiden foregå påvirkning fra Jordens gravitasjon, og endog i økende og avtakende grad (Jorden er ikke 100% sfærisk)? Hva har disse små variasjonene å si for forholdet mellom spesiell og generell relativitet, dvs. når man kan/skal bruke den generelle og/eller spesielle relativitetsteorien?

Edit: mente også å spørre om det i det hele tatt finnes et "sant treghetssystem", siden fysikken slik mitt begrensede sinn har oppfattet den, sier at alt til enhver tid er under påvirkning av en eller annen form for kraft.