View Single Post
jeg brukte en sammenligning med lydmuren når jeg tenkte ut dette. altså idet du hører meg har jeg allerede passert forlengst. hvis vi da sier at jeg kommer frem (dvs tilbake til utgansgpunktet etter å ha reist i en stor sirkel) mange mange ganger raskere enn lyset rekker å bevege seg. ifølge din egen forklaring ovenfor vil det jo si at jo mer hastigheten øker utover lysets hastighet jo kortere tid vil det ta før du er tilbake, og til slutt vil jo den tiden være nede i null, eventuelt i minus.

men du har rett det gir ingen meningsfulle svar, blir bare litt luftig tenking, men det er morro det og