View Single Post
Gjenganger

Hvorfor tilbe noen uten svar
Det du gir vil tære alt du var
Inviterer du til siste dans
Tvinger stillhet til hver sans

Hvorfor gå i sirkel rundt hver dag
Sorg og tid vil aldri skille lag
Blir dagen svart vil natta fort bli glemt
I et stille indre er du gjemt

Hvorfor savne det å være nær
Du er fri om ingen har deg kjær
Du som ikke føler vil ha makt
Ingen hjerter banker samme takt