View Single Post
HJelper det å lydisolere sitt eget rom hvis man ikke selv spiller musikk, men er plaget av nabo
med eggkartong eller lignende?
Eller er det meningsløst