View Single Post
NoillStress: Tok en titt på det forumet, men det virket ikke så relevant. Jeg forutsetter at jeg kan få hele databasen (phpBB), spørsmålet er hvordan vi får den arkivert på en god måte så den er tilgjengelig for folk. Jeg kan alltid putte den på en disk og legge den på et lurt sted, men vi vet hva som gjerne skjer med slike løsninger. Personlig er jeg ikke interessert i emnet lenger, men som en av grunnleggerne føler jeg litt ansvar for å avslutte prosjektet på en ryddig måte.