View Single Post
Du lagde een tråd der du sa du var blitt diagnostisert med dyssosialp personlighetsforstyrrelse av dramatiserende karakter.

dyssosial personlighetsforstyrrelse forklarer det du beskriver over og den dramatiserende delen forklarer hvorfor du fortsetter å lage tråder om det.

Dette eventuelt kombinert med noe autistiske trekk.