View Single Post
At Chat GPT ikke kan programere noe med mer en 100 linjer er ikke korrekt. Begrensningene er satt av leverandøren der hver bruker får en viss mengde ressurser. Det er satt veldig mange begrensninger på AI mens de tester ut hvordan den fungerer i praksis. Den får ikke lov til å lære nye ting. Får ikke lagre konvensasjoner. Den har ikke tilgang på internett. Fjerner man disse begrensningene blir den 100 ganger smartere på kort tid.