View Single Post
m0b
m0b's Avatar
DonorAdministrator
Sitat av magnet
det kan hende forventningene til AI er urealistiske, og at en superintelligence er science fiction.
men en bobble sprekker og at verdien av AI forsvinner?
tror du det? :P
Vis hele sitatet...
Med boblen sprekker så mener jeg egentlig at det ansettes veldig mye folk i dag innen AI for å effektivisere og optimalisere arbeidsflyt for å fortsatt fortsette på en eksponensiell kurve av utbytte til investorer i det vi i dag forankrer verdi i, penger. Hva som får denne boblen til å sprekke skal jeg ikke uttale meg så mye om eller være for bastant, men det kan f.eks være reguleringer igjennom politikk eller frykt fordi det er noe som skjer, eller tidlige hendelser som kanskje får oss til å tenke litt om hva vi bygger. Jeg tror ikke at ved en boble som sprekker så vil verdien i AI forsvinne, mer at den normaliserer seg. De verdiene og følgelig den energien som vi ser både investert og i aksjekurser i dag er ikke (som jeg ser det) innenfor det som ville være det normale, som ligner veldig mange andre bobler vi har sett. Fra mitt perspektiv så virker det som veldig mye hype og boble. Nytten er definitivt tilstede men vi bør definitivt forsøke å enes om hva det er vi bygger og hva for et type verdenssamfunn som vil være resultatet av det. Akkurat nå virker det til at utviklingen skjer, og så følger verden og konsekvensene etterpå. Riktig nok er dette veldig vanlig, men i den hastighet og aksellerasjon det nå skjer i jeg er litt usikker på om vi står til lag å håndtere. Det jeg i prinsippet ønsker er kanskje rett og slett mer felles regulering og en større diskusjon på et høyere plan og spørsmål om nøyaktig *hva* vi bygger og *hvorfor* og hva som er det overordnede målet her. The long game plan.

Det kan helt sikkert være at "superintelligence" som utsletter oss er ren science fiction. Men dersom veien som vi nå lager har en viss prosenvis sannsynlighet til å lede oss dit så syns jeg det absolutt er noe som vi bør ta høyde for! Det er mange slike scenario i vår fremtid, som jeg også syns bør ha et høyere grad av fokus. For å bare nevne et par vil det være både endringer i klima eller utslettende nedslag i form av asteroider eller meteorider. Det later til å være en liten fokus på eventualitetene og vi hviler på skuldrene om at alt bare går bra. Det er jeg ikke så veldig sikker på!

Som sitatet fra Jurassic Park, "Your scientists were so preoccupied with whether they could, they didn't stop to think if they should."
Sist endret av m0b; 28. mai 2023 kl. 00:45.