View Single Post
Det stemmer nok, store deler av arbeidsstyrken i yrker som ikke krever en kropp blir erstattet først. Det vil fortsatt være behov for programmerere, revisorer o.l. men i langt mindre antall, da store deler av arbeidet kan delegeres til KI.

Jeg er selv programmerer, og KI kan i dag i visse tilfeller skrive bedre kode enn meg, men dette gjelder kun for kortere koder på rundt 100 linjer. Lengre kompleks kode på over 500 linjer gjør den svært dårlig. I tillegg, for å skrive til KI hva en vil den skal kode, må en selv kjenne til avanserte programmeringskonsepter, og en må være i stand til å forstå koden og rette på feil.