View Single Post
Varierende fra casino til casino. Dagen etter er mest normalt, men har vært borti to dager. Ikke utenkelig at man må regne med 3. Altså bankdager.