View Single Post
Remeron er ikke en SSRI, men ellers saa er jeg enig med innlegget ovenfor.