View Single Post
Benzo mot angst er nødløsning. Hjelper der og da, men forværrer angsten ganger 100 i lengden.