View Single Post
LSD er brukt mot alokolisme med gode resultater opp igjennom historien. Ibogain har vel kanskje vært mer vanlig å bruke mot avhengighet i nyere tid.