View Single Post
De fleste som står på sosialstønad blir bedt om å sende inn kontoutskrift for siste 3 måneder med alle transaksjoner hver gang de må sende inn ny søknad for sosialstønad fra NAV. jeg har måttet gjøre dette i 3 år nå og blir nektet utbetaling hvis jeg ikke gjør det. Jeg er arbeidssøker, har ingen formue eller inntekt.


Flere steder hevder dette er ulovlig, hva er egentlig korrekt?
Jeg har også en kompis som hevder man kan stryke ut enkelte kjøp (f.eks. hvis det er "pinlig") så lenge man beholder prisen for kjøpet.
Noen som kan gi meg litt klarhet i hva som faktisk er tilfellet?


"Kontoutskrift kan ikke kreves fremlagt rutinemessig. Dette fordi en kontoutskrift som viser alle bevegelser på kontoen i et bestemt tidsrom, inneholder store mengder personlig informasjon, og mye av dette er ikke relevant for NAV-kontorets behandling av saken."


https://radikalportal.no/2016/09/25/...lstonadssaker/