View Single Post
Shooting expert
BrageP's Avatar
282
Transmission er ein fantastisk klient med open kjeldekode. Dønn solid. Køyrer til og med fint på ein Raspberry Pi frå 2012 med 256 MiB RAM, og har også Android app for styring frå mobilen. qBittorrent er også bra saker.