View Single Post
Regner med du har vurdert kunsthøgskolen. Ellers er det jo mye som er kreativt, selv om det ikke nødvendigvis er så kunstnerisk. Lærer som du nevner er definitivt et kreativt yrke, der du selv både finner på og gjennomfører opplegg og ingen dager er like. Hvis du vil lage noe med hendene så spørs det om høyere utdanning nødvendigvis er veien å gå, hva med gullsmed eller noe sånt?