Tråd: Bytte av bank
View Single Post
Byttet med bakgrunn i at vi fikk mye bedre rente på huslånet (1,27% effekivt).

Det er bare å ta en ringerunde til andre banker og si at du vurderer å bytte dersom du får bedre betingelser enn hos nåværende bank. Tok 4-5 forsøk før vi fant en som tok i mot oss med åpne armer (høy belåningsdgrad, så hadde behov for at banken gjorde unntak fra de offisielle retningslinjene).