View Single Post
Egodød ved LSD kan trigge sterke fysiske reaksjoner, kroppen kan vri seg i morbide positurer, epileptiske anfall, fråding, bli helt blå etc. kan oppstå. Personen som nærmer seg egodød har overbevisning om at han dør eller at noe forferdelig er iferd med å skje etc.

Anbefaler boka "LSD and the Mind of the Universe: Diamonds from Heaven" av Bache for dem som er interessert i de virkelige far out fysiske og psykiske opplevelser og reaksjoner ved egodød (han gjennomførte over 50 session med 500mcg LSD) og beskriver flere dramatiske fysiske og psykiske reaksjoner.

Gitt at man er sikker på at det var LSD som ble inntatt og ikke noe RC så er det vel konsensus at observering og psykisk beroligelse er veien å gå. F.eks å oppfordre til å puste dypt og rolig og å gi seg hen (dog usikkert om man får kontakt). Jeg har aldri hørt at slike tilsynelatende dramatiske situasjoner ved egodød under LSD virkelige er livstruende eller farlige og opphausing av situasjonen ved å prematurt ringe 113, sette igang med hjertekompresjoner el.l kan vel fort bare trigge en mer traunatisk opplevelse.

Er man i tvil er det vel uansett det rette.
Ellers bør man være klar over at 350mcg LSD kan gi dramatiske opplevelser og ikke gi seg dette i kast på en lettvint måte.