View Single Post
Det er vedtatt en barmhjertig samaritan-regel i Norge nå mtp å ringe ambulanse ved overdose.

https://www.nationen.no/politikk/pun...-i-stortinget/