View Single Post
Sjansespill med dps. Har fått meget dårlig hjelp der, til og med skadelig hjelp, som førte til et selvmordsforsøk. Har erfaring med 3 stk. Dps er mere opptatt av bedriftstyring og diagnoser enn behandling. Gå for privatpraktiserende. Det er to helt forskjellige verdener. Det finnes private som er godkjent for egenandelsordninga, så du betaler egenandel opp til frikort, likt som dps. Snakk med fastlege om henvising.