View Single Post
Hei. Som vi alle sikkert vet øker tobakksrøyking clearance av benzoer og masse andre legemidler, som fører til at plasmakonsentrasjonen blir redusert betraktelig og man får mindre effekt av medisinen.

Gjelder det også for snus, tyggetobakk, nikotinplaster, e-cig etc?

Ønsker svar fra noen som har peiling på dette, men synsing er også velkomment. Har googlet og søkt som faen, uten å funnet svar.