View Single Post
Ingen har tvilt på at funnet er ekte. Det er vel heller verdien av funnet som er verre.