Tråd: tons of rock
View Single Post
På skjemaet jeg linka til? Ble nettopp utlyst at de trengte folk på billettør og akkreditering.