View Single Post
Dersom du bor i en kommune som tilbyr "Rask psykisk helsehjelp" er dette en kjapp vei inn til god hjelp av flinke fagfolk. Dette er et lavterskeltilbud og du trenger ikke henvisning fra fastlege - bare ring og bestill time. Dersom vanskene dine er av alvorligere grad og/eller du trenger mer langvarig oppfølging, kan du bli henvist videre herfra. På Modum Bad har de ekspertise på traumebehandling, for eksempel.

Ev finner du avtalespesialister her: https://www.helfo.no/pa-vegne-av-pas...driftstilskudd
Her er ventelistene som regel ganske lange, og du må selv ringe/sende brev el mail for å få plass, men hvis du først får tid hos en flink psykolog har du mulighet til å gå der over tid.

Dersom du sliter med komplekse traumer, slik det kan høres ut som ut fra det du beskriver, er ikke nødvendigvis henvisning til en offentlig allmennpsykiatrisk poliklinikk det riktige for deg - her har psykologene et enormt arbeidspress og lange pasientlister som gjør at de sjeldent kan tilby behandling over lengre tid.