View Single Post
Husker åttitallet
MeTheWall's Avatar
Crew
Som far til en gutt på snart !8, kan jeg si at jeg ville aldri tatt med han på strippeklubb, om han derimot hadde ytret et sterkt ønske om å ha med meg på strippeklubb, hadde jeg antagelig gått med på det, men det ville for meg blitt veldig kleint.
Om jeg hadde hatt en datter og blitt konfrontert med det samme, vill det antagelig blitt enda mer kleint.
Jeg tenker at du kjenner din far bedre enn noen av oss og vet nok selv best hvordan din far reagerer på dette, men tenker at siden du spør her, så er du antagelig ikke så sikker på om det er en god idé, og ville om jeg var deg spurt han først om ikke annet.