View Single Post
Nerdenes Prins
Stormen's Avatar
Jeg har hørt om denne saken fra flere kilder, forut for Resett sin sak - herunder senest for 1 uke siden, da jeg satt i lokalene til LO og snakket med en norsk toppleder, som sa at "alle" i LO visste om saken. Han sa også at de satt på mye annen informasjon - om andre - som ikke kom ut. Har derfor ingen problemer med å tro på saken.

Men jeg presiserer at dette selvfølgelig er et rykte og at jeg ikke har noen førstehåndskilder. Det motsatte kan også være tilfelle. Mitt poeng er egentlig bare at mange har visst om denne saken, før Resett publiserte sin sak.
Sist endret av Stormen; 13. januar 2018 kl. 14:14.