View Single Post
Les den siste posten i linken til Fleff,
igjen eller på nytt viss du ikke har lest den