View Single Post
Når man får en bluescreen lages det også en dump fil, denne kan man analysere f.eks her http://www.osronline.com/page.cfm?name=Analyze og da kan man kanskje se hva som gjør det. Vil nok tippe på en driver med den meldinga der, men det vil du se hvis du analyserer dump fila.