View Single Post
Jeg er ikke døpt, og konfirmerte meg i humanetisk forbund.

"Du er medlem av Den norske kirke".