View Single Post
Ifølge Kirken.no så krever de;

"a) fullt navn,
b) bostedsadresse,
c) fødselsnummer (11 siffer)

Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut."