View Single Post
Sitat av meaculpaUIO Vis innlegg
Overtredelse av fartsgrense er normert etter inntekt, så det poenget fra deg kan vi se helt bort i fra.
Vis hele sitatet...
Nei, for poenget var nettopp at man kan ta hensyn til skjevheter i loven og håndhevingen, man trenger ikke å løse problemet med å fjerne hele loven.

I tillegg kan man se at politifolk og deler av rettsvesenet ofte slipper billig unna fyllekjøring og fartsboter; det finnes veldig grove eksempler på det.
Vis hele sitatet...
Nettopp. Det er et stort problem, men vi løser det ikke ned å tillate fyllekjøring for alle. Det er tross alt verre at folk blir drept i trafikken enn urettferdigheten i at noen slipper billig unna. Godt eksempel.

Hvis ingen av disse tingene angår deg, eller du har følt de på kroppen, så forstår du ikke hvor grusomt urettferdig og deprimerende det er.
Vis hele sitatet...
Det er nok riktig at jeg ikke har førstehåndserfaring med å bli forskjellsbehandlet i rettsystemet, selv om jeg har flere bekjente som har opplevd det. Jeg mistenker at du heller ikke har erfaring med å samtykke til sex du ikke ønsker fordi du befinner deg i en jævlig situasjon du ikke kommer deg ut av på noen annen måte. Da er det ganske lettvint for deg å tenke at tvang/frivillig er et enkelt og uproblematisk skille uten gråsoner, slik du viser i følgende avsnitt:

Sexhandlingen gjort frivillig er fullstendig moralsk, om det er å slippe unna å kjøre ungene på jobb, ha sex for å få være i fred, ha sex fordi man er kåt, ha sex fordi den andre er kåt og har betalt deg 5000 for å gjøre det.
Vis hele sitatet...

Det er nettopp fordi dere som står for et strengt syn her ikke har en tøddel av argumentasjon ovenfor den frie handlingen, at dere må klistre på tvang i alle aspekter og i alle nivåer her.
Vis hele sitatet...
Jeg klistrer ikke tvang på "alle nivåer". Jeg mener det er så alvorlig at det ikke trenger å gjelde alle, eller en gang de fleste, for at risikoen er for stor.

Også når vi peker ut at loven rammer usosialt; at den skader de den skal beskytte;
Vis hele sitatet...
Du kan fortsette å "peke ut" dette, men du overbeviser ingen uten en kilde. Den informasjonen som foreligger peker på positive og negative effekter, men en netto nedgang i tvang og misbruk.

Loven hindrer noe vold og trafficking, men vi trenger ikke loven for å gjøre det. Det er innsatsen som gjelder, og den er ikke betinget av et sexkjøp er kriminelt, er den vel? Både vold og trafficking vil fortsatt være ulovlig - og kreve innsats - om sexkjøp var avkriminalisert.
Vis hele sitatet...
Det eneste som er presentert av dokumentasjon viser at loven har effekt. Du får komme med noe dokumentasjon på at det ikke er tilfellet, da.

Siden du er opptatt av tall, så kan du kanskje dokumentere hvor mange sexkjøpsloven redder?
Vis hele sitatet...
Jeg har i alle fall lagt frem kilde på at det er en nedgang. Du har ingen ting til å backe opp din påstand. Synes du ikke vi bør ta utgangspunkt i den informasjonen vi har når vi gjør oss opp meninger? Skal vi bare synse?