View Single Post
Du kan lage hevert med hageslange for å få ut 80-90%. Hvis du ikke vil risikere en slurk drivstoff, så kan du bruke to slanger, en så dypt i tanken som mulig som fører ned i en bøtte, og en annen slange som du blåser lutft med ned i tanken. Da starter du heverten, men du må være to sånn at en person kan legge hånden over åpningen så du lager trykk i tanken.