View Single Post
Hei, har ikke tips til hvordan å overleve på gaten, men en mulighet er jo å ordne en leiekontrakt på hybel/leilighet. Da må jo Nav dekke husleie, strøm og livsopphold.
Bare sjekk med Nav først hva som er grensen for det de dekker i husleie før du skriver under noen kontrakt.

Når det er sagt, så støtter jeg forslag lenger opp her om å ta en pause nå og få hjelp til utdanning / jobb og få et greit liv og f.eks ruse seg rekreasjonelt evt?

Håper det går bra for deg, gode ønsker herfra :-)