Tråd: DMT-tråden
View Single Post
"Som narkotika m.v regnes også salter og derivater av de oppførte stoffer eller droger og mulige isomere, estere og etere av stoffene eller deres salter."


Vil ikke dette gjøre Mimosa Hostilis ulovlig i og med at roten inneholder dimethyltryptamine som faktisk er oppført på narkotika listen?