View Single Post
Temgesic og Sub inneholder akkurat samme virkestoff, Buprenorfin. Tanken er vel at man ved bruk av Temgesic kan trappes ned utover de to milligrammene de minste Subbene kommer i.