View Single Post
Hvis jeg skal snakke for meg selv er fordelene at følelsene kommer tilbake, slipper bivirkninger som lite energi, dårlig matlyst, dårlig sexlyst og en merkelig form for mild angst jeg alltid har fått av buprenorfin. I tillegg har tennene fått gjennomgå, men det kan ha flere årsaker.

Noe av det beste vil være å ikke ha Sub i bakhodet konstant. Hele tiden sørge for å dukke opp til pisse prøver, inntak under tilsyn, helligdager, ferieturer med sine utfordringer etc. Slippe LAR-regimet som jeg personlig syns svært lite om etter å ha vært klient i 8 år. Videre føler jeg fremdeles at jeg må ha et slags narkotikum for å fungere og kan ikke kalle meg selv rusfri så lenge jeg må ha mitt daglige inntak av et A-preparat.

Jeg synes ikke Sub bidrar til noe positivt i det hele tatt lengre. Suget etter opiatrusen er der like fullt så hadde det ikke vært for pågående tannbehandling, litt potensielle utfordringer med barnevern og det faktum at jeg sannsynligvis kommer til å bli ganske sjuk og sårbar i 2-4 uker hadde jeg sluttet tvert.