View Single Post
Det er det ingen som vet. Forventninger er allerede medberegnet i prisen.