View Single Post
Er du sikker på at det ikke printes med line breaks?

Uten å definere f.eks

HTML-kode

white-space: pre;
vil ikke linjeskift vises på nettsiden i det hele tatt.