View Single Post
På helsenorge ligger resepten din elektronisk, så du kan bare logge inn der om du blir stoppet