View Single Post
Husker åttitallet
MeTheWall's Avatar
Jeg kommer, muligens litt etter 17, men jeg kommer så sant det ikke dukker opp noe uforutsett.