View Single Post
"Husker åttitallet"
MeTheWall's Avatar
Jeg kommer, muligens litt etter 17, men jeg kommer så sant det ikke dukker opp noe uforutsett.