View Single Post
Det er selvfølgelig mulig å fortsette å behandle angsten med medisiner, men det vil fortsatt ikke løse problemet, bare utsette det.