View Single Post
Jeg er ikke helt med på åssen du har koblet, men SATA skal ha 3.3V og 5V også, ikke bare 12V.
https://pinoutguide.com/Power/sata-power_pinout.shtml